Trollsjön

Bilder från 2021 att jämföra med bilder från 2022 i syfte att se vassens utbredning.

2021 vs. 2022.
2021 vs. 2022.