Trollsjön

Bilder från 2021-2023 att jämföra med syfte att se vassens utbredning.

2021 vs. 2022.
2021 vs. 2022.
2021 vs. 2023.
2021 vs. 2023.
2022 vs. 2023.
2022 vs. 2023.